WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLAnowy-2WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLAnowy-1WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLAnowy-3

 


NOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

 W lipcu dyżur pełni Przedszkole nr 182.
W sierpniu dyżur pełni Przedszkole nr 174.

Do 25.05.2016r. prosimy o wypełnienie i podpisanie kart zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.  Karty dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz w sekretariacie w przedszkolu.

6.06.2016r. zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/ opiekunów prawnych opłaty za wyżywienie oraz podpisanie porozumienia przedszkolnego w terminie do 24.06.2016r.

Porozumienia oraz rachunki za wyżywienie dostępne będą od 6.06.2016r.

Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny do Przedszkola 182.

PODPISYWANIE POROZUMIEŃ NA WAKACJE

OD 6.06-24.06.2016r

PO UPRZEDNIM OPŁACENIU RACHUNKÓW


 


REKRUTACJA

na rok szkolny 2016/2017


 


Opinia rady pedagogicznej w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego

Str. 1 Str. 2


Olimpiada z języka angielskiego

Nasze przedszkolaki: Maja Ciszek, Wiktoria Augustyniak, Olga Olszewska, Gabriela Żebrowska i Andrzej Łapkowski wzięli udział w Olimpiadzie z języka angielskiego. Olimpiada odbyła się w Przedszkolu Nr 35. Gratulujemy naszym Elfoludkom:)


szkolawruchu dzienprzedszkolaka plandaltonski szkolawruchu cpcd