WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLAnowy-2WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLAnowy-1WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLAnowy-3

 


NOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

 W lipcu dyżur pełni Przedszkole nr 182.
W sierpniu dyżur pełni Przedszkole nr 174.

Do 25.05.2016r. prosimy o wypełnienie i podpisanie kart zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.  Karty dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz w sekretariacie w przedszkolu.

6.06.2016r. zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/ opiekunów prawnych opłaty za wyżywienie oraz podpisanie porozumienia przedszkolnego w terminie do 24.06.2016r.

Porozumienia oraz rachunki za wyżywienie dostępne będą od 6.06.2016r.

Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny do Przedszkola 182.


REKRUTACJA

na rok szkolny 2016/2017


 

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.
szkolawruchu dzienprzedszkolaka plandaltonski szkolawruchu cpcd